Sunday, August 31, 2008

Advoketer och sånt

Viggo Cavling skrev i sin ledare i torsdags om reklamens moral och ansvar. Det är en intressant och viktig fråga. Jag tycker att Viggo har både rätt och fel.

Viggo liknar reklamarens arbete vid försvarsadvokatens. Advokaten är ansvarig för att ge sin klient så bra försvar som möjligt, men kan aldrig göras ansvarig för klientens brottsliga handlingar. På samma sätt kan inte reklambyrån ta ansvar för sin kunds verksamhet, utan har som enda ansvar att göra kunden så framgångsrik som möjligt försäljningsmässigt.

Det är ett rimligt resonemang och jag gillar liknelsen, men jag har två invändningar. Den första är att reklambyrån, till skillnad för advokaten, ibland kommer in innan något brott har begåtts. Jag tror att de flesta advokater, om de fick komma in tidigare i processen, skulle ge en klient rådet att inte begå brottet. Det skulle göra deras jobb betydligt enklare och utgången av rättegången skulle antagligen bli bättre för klienten. På samma sätt resonerar vi som jobbar med reklam: Vi vill att våra kunder ska vara schyssta (etiskt, ekonomiskt, ekologiskt) och ha bra produkter och tjänster. Det vill vi inte för att vi har ansvar för kundens verksamhet, utan för att det gör vårt jobb enklare och sannolikheten större för att man ska nå det där försäljningsmålet. En byrå som tar ansvar för säljet gör alltså fel om den INTE analyserar och lägger sig i kundens verksamhet så att den är reko. Annars fungerar inte varumärkesarbetet på ett effektivt sätt, och det är slöseri.

För det andra (och det var det vi diskuterade på lunchen), har advokaten inte ansvar för sin klients handlingar, men däremot, liksom alla som har ett jobb, ansvar för att man sköter sina egna arbetsuppgifter på ett lagligt och moraliskt sätt. Advokaten måste följa regelverk och förordningar och dessutom, om hon är en vettig människa, inte ljuga och luras och hålla på. På samma sätt ser jag det som mitt ansvar att det som lämnar byrån där jag jobbar inte är falskt, diskriminerande, respektlöst eller förfulande för det offentliga rummet. Precis som alla andra, från sjuksköterskor till lastbilschaufförer till chefredaktörer, som vill sköta sitt jobb så bra de kan. Som reklamare har man dessutom en extra morot eftersom man kommer närmare målet (varumärkesbygge och i slutändan försäljning) om man gör schysst reklam. Allt annat är egentligen tjänstefel.

Nu är det söndag och jag ska fortsätta måla mina pinnstolar solgula. Det blir stiligt, tror jag. Hej så länge!

No comments: