Thursday, March 27, 2008

Rätt sak på rätt plats

I pappers-Resumé idag är ett gäng representanter från PR-byråer jätteupprörda. De surar över att de inte har fått några Guldäggsnomineringar i PR-kategorin. De anser att man inte bara kan bedöma kreativitet i en tävling, man måste ta hänsyn till effekt också. Och då borde de ha blivit nominerade.

Är inte det lite som att bli sur över att man inte gick till höjdhoppsfinal trots att man hade snyggast shorts? Guldägget är ju en kreativitetstävling. That's it. Andra tävlingar bedömer andra saker.

Irriterande när tidningsartiklar ägnas åt såna där dumheter. Ännu mer irriterande att man försöker försvara Guldägget med något förvirrat "kreativtet ger effektivitet"-prat. Ja, det gör det säkert. Men det är, återigen, inte det tävlingen handlar om.

Sen KAN man ju, i ljuset av detta, fundera över Guldäggets hysteriska status jämfört med andra tävlingar. Men det är en annan fråga tycker jag.

4 comments:

Anonymous said...

Att effektiviteten är helt ointressant verkar föga troligt.

Åtminstone om jag tolkar Reklamförbundets ord på rätt sätt:

"Guldägget startade 1960 och är Sveriges äldsta, största och mest prestigefyllda reklamtävling. Tävlingens syfte är att lyfta fram Sveriges bästa reklam, föra svensk reklam framåt och höja den kreativa standarden. Guldägget belönar både byrån som gjort reklamen och uppdragsgivaren."

Det går väl inte att lyfta fram den bästa reklamen utan att ta hänsyn till effektiviteten? Och hur kan man föra svensk reklam framåt utan att den samtidigt säljer på ett bättre sätt?

Nina said...

Men om man tittar på juryinstruktionerna står det såhär:


Juryuppgifter
Juryn ska ta hänsyn till följande kriterier vid bedömningen av tävlingsbidragen:
Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra.
Skapa intresse och initial förståelse för budskapet.
Tydlighet – Att få fram ett budskap.
Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren.
Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi.
Omdöme – Att ej bryta mot god etik.

Ingenting om resultat och effektivitet, vilket man inte tar med i inskicket heller.

Håller med din poäng att om man har en tävling som ska lyfta fram den BÄSTA reklamen borde man väga in fler aspekter. Det är därför jag skrev att Guldägget kanske har lite väl hög status. Men som det ser ut idag är det i praktiken en ren kreativtetstävling, och jag tror inte att det kommer ändras inom den närmsta framtiden.

Sen blir jag lite skakig av ordet budskap förekommer på flera ställen i juryinstruktionerna. Känns inte speciellt modernt...

Anonymous said...

Du har helt rätt, ringde och kollade. Konstigt att de skriver "Sveriges bästa reklam" på sin hemsida...

Anonymous said...

Jag tycker att det är märkligt att PR-byråer på något sätt likställer PR med effekt. Visst kan icketraditionella medier vara effektiva, men när det gäller mätbarhet så faller dessvärre PR.

PR-byråer borde fokusera sin energi på att göra bra, kreativa grejer som vinner priser om de nu är bittra för att inte vunnit nåt. As simple as that.