Thursday, September 20, 2007

På försekommen anledning

Kommer här ett inlägg om statistik. Jag orkar nämligen inte med en enda undersökning till som inte är statistiskt korrekt. Därför presentarer jag nu Ninas mätningsskola, grundkurs 1A.

Det finns fyra typer av skalor man mäter saker på.

1. Nominalskala. Man sätter siffror på något som egentligen inte kvantifieras. Exempelvis kvinna=1, man=2. Man är inte större en kvinna, det är bara en siffra istället för ett ord. Används för att hantera data enklare i exempelvis excel eller SPSS.

2. Ordinalskala.
Man sätter siffror på något, där en högre siffra innebär mer av något, men där skalstegen är ojämna. Exempel:

Vad tycker du om Telenor? (ringa in ditt alternativ)

1. Mycket dåligt
2. Ganska dåligt
3. Varken eller
4. Ganska bra
5. Mycket bra

En femma är här ett högre betyg än en fyra, men vi vet inte hur mycket hörgre värdet är. Stegen mellan 1 och 2 och 2 och 3 kan vara ojämna.

3. Intervallskala. Nu börjar vi snacka allvar. Här sätter vi siffror på något där en högra siffra innebär mer, och där stegen är jämna. Exempel:

Vad tycker du om Telenor? (ringa in ditt alternativ)

1. Mycket dåligt
2.
3.
4.
5. Mycket bra

4. Kvotskala. Den allra bästa skalan, som tyvärr inte kan användas så ofta. Här finns nämligen ett noll-värde. Kvotskalan är dessutom alltid öppen. Exempel:

Hur gammal är du (år)?
Vilken temperatur är det utomhus?


Det här är de skalor som finns.
Nominalskalor och ordinalskalor ska till varje pris undvikas, eftersom man inte kan använda dem för statistisk analys. De kan enbart användas för att dela upp ett urval och jämföra grupper. Endast intervall- och kvotskalor kan användas för att beräkna medelvärden, standardavvikelser, göra regressioner eller något liknande. Alla som har läst en ekonomutbildning ska veta det. Ändå konfronterades jag igår med inte mindre än tre undersökningar (två från mediabyråer, en från en varumärkesbyrå) som konsekvent gjorde medelvärden av ordinalskalor.

(Ni som inte vill förstöra er dag med starka ord slutar läsa nu)

Hur i helvete kan man vara så förbaskat inkompetent när det är ens jobb att mäta saker?
Om du någonsin stöter på en undersökning som gör medelvärden av ordnialskalor (eller för den delen använder ordinalskalor där kvotskalor är möjliga): Spring för livet. Människan har uppenbarligen ingen aning om vad han eller hon håller på med.

4 comments:

Anonymous said...

Jag fullständigt älskar ditt engagemang, Nina! Må du orka hålla tempot uppe som både avslöjare av dårskap och utbildare av fåkunniga. Go for it!

P.

Anonymous said...

Magiskt roligt och fantastiskt korrekt.

Anonymous said...

:-D

Anonymous said...

Kul skrivet! Men jag håller inte med. Efter 10 år med internationell research har jag kommit till insikten att ordinalskalor kan ha sina tydliga fördelar (ex.vis. bättre svarsförståelse, differentierade svar, internationella jämförelser, plats-/tidsbesparing mm.). Även om det inte är akademiskt ”rätt” så kräver den kommersiella verkligheten en mer pragmatisk inställning för nå största möjliga value for the buck.