Monday, January 25, 2010

And tell me what street compares with Mott Street in july?


After Work på Greene Street.

Om den mot förmodan finns kvar på din byrå, kan jag tipsa om New York-artikeln i senaste numret av pappers-Resumé. Där finns handfasta tips om vad som gäller och hur man går till väga för att jobba på byrå i USA. Det är precis den sortens artiklar jag vill ha i Resumé. Mera, mera!

1 comment:

Marcus Andersson said...

It's very fancy on old Delancey Street, you know...